Kalendarium

7 października 1944 roku w KL Auschwitz II – Birkenau doszło do największego buntu w historii niemieckiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz. Więźniowie zniszczyli krematorium IV i podjęli próbę ucieczki, która się nie powiodła.

Zginęło 451 więźniów.

Więcej informacji:

 

 

 

7 października 1944 roku władze komunistyczne utworzyły Milicję Obywatelską – nową formację policyjną w Polsce – i Państwowy Urząd Repatriacyjny, który miał zająć się koordynacją przymusowych przesiedleń Polaków z ziem wschodnich zabranych przez ZSRR.

Więcej informacji:

„Zwyczajny” resort. Studia o aparacie bezpieczeństwa 1944–1956, red. K. Krajewski, T. Łabuszewski, Warszawa 2005

Liczba wejść: 38042, od Data publikacji 02.10.2019