Kalendarium

8 października 1939 roku Adolf Hitler podpisał dekret o włączeniu do Rzeszy polskich ziem zachodnich i północnych.

Więcej informacji:

   
 

 

Polska 1939–1945. Straty osobowe i ofiary represji pod dwiema okupacjami, red. T. Szarota, W. Materski, Warszawa 2009
 

 

8 października 1939 roku Niemcy utworzyli getto w Piotrkowie Trybunalskim. Była to pierwsza zamknięta dzielnica żydowska utworzona na terenie okupowanej Polski.

Więcej informacji:

Akcja Reinhardt. Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie, red. D. Libionka, Warszawa 2004
Teki Edukacyjne IPN, Zagłada Żydów polskich w czasie II wojny światowej, Warszawa 2005
Zagłada Żydów na polskich terenach wcielonych do Rzeszy, red. A. Namysło, Warszawa 2008
 

 

8 października 1982 roku Sejm PRL uchwalił ustawę o związkach zawodowych, tym samym formalnie delegalizując „Solidarność”.

Więcej informacji:

Stan wojenny w dokumentach władz PRL (1980–1983), wybór, wstęp, oprac. B. Kopka, G. Majchrzak, Warszawa 2001
 

 

8 października 1982 roku przywódcy Konfederacji Polski Niepodległej Leszek Moczulski, Romuald Szeremietiew, Tadeusz Stański i Tadeusz Jandziszak zostali skazani na karę więzienia w procesie przed sądem w Warszawie za to, że  [...] w latach 1979 – 1980, […] w Polsce i za granicą w celu osłabienia mocy obronnej, zerwania jedności sojuszniczej z ZSRR oraz obalenia przemocą określonego w Konstytucji z dnia 22 lipca 1952 ustroju PRL działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami objętymi osobnymi postępowaniami podjęli czynności przygotowawcze tworząc nielegalny związek pod nazwą KPN finansowany, wspierany i inspirowany przez wrogie PRL-owi zagraniczne ośrodki dywersji politycznej oraz realizując program tego związku […].

Więcej informacji:

   

Konfederacja Polski Niepodległej na drodze do wolności, red. M. Wenklar, Kraków 2011

 

 

8 października 1909 roku urodził się Piotr Jaroszewicz, generał, działacz komunistyczny, polityk, minister górnictwa, premier PRL.

Więcej informacji:

Władza w PRL. Ludzie i mechanizmy, red. K. Rokicki i R. Spałek, Warszawa 2011

Liczba wejść: 45177, od Data publikacji 03.10.2019