Nawigacja

Kalendarium

11 października 1939 roku ukazał się pierwszy numer „Nowego Kuriera Warszawskiego". Była to gazeta propagandowa, wydawana w języku polskim (tzw. gadzinówka) w Warszawie (później w Łodzi) przez okupacyjne władze niemieckie.

Więcej informacji:

 

 

11 października 1951 roku rozpoczęły się przesłuchania przed Specjalną Komisją Śledczą do Zbadania Faktów, Dowodów i Okoliczności Mordu w Lesie Katyńskim, powołaną przez Izbę Reprezentantów Kongresu Stanów Zjednoczonych. Przewodniczącym został kongresman Ray John Madden. Rezultatem dziewięciomiesięcznych prac komisji był raport stwierdzający, że za zamordowaniem tysięcy polskich oficerów stoi ZSRR.

Więcej informacji:

 

 

11 października 1988 roku w większości wyższych uczelni w Polsce odbyły się studenckie wiece, na których żądano ponownej legalizacji Niezależnego Zrzeszenia Studentów. NZS – utworzony we wrześniu 1980 roku – został zdelegalizowany po wprowadzeniu stanu wojennego.

Więcej informacji:

   

Niezależne Zrzeszenie Studentów 1980–1989. Obrazy, wybór, oprac. J. Dutka, M. Zakrzewski, teksty wprowadzające do rozdziałów J. Szarek, Kraków 2010
 

 

11 października 1916 roku urodził się Antoni Heda „Szary”, generał, dowódca AK i podziemia antykomunistycznego. Kierował m.in. akcją uwolnienia kilkuset więźniów z sowieckiego więzienia w Kielcach w 1945 roku. Więzień polityczny w latach stalinowskich, działacz Solidarności i KPN.

Więcej informacji:

Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944–1956, red. R. Wnuk, S. Poleszak, A. Jaczyńska, M. Śladecka, Warszawa–Lublin 2007
„Zaplute karły reakcji...”. Polskie podziemie niepodległościowe 1944–1956, red. A. Jaczyńska, M. Śladecka, R. Wnuk, S. Poleszak, Lublin 2008
 

 

11 października 1969 roku na emigracji zmarł gen. Kazimierz Sosnkowski, polityk, działacz niepodległościowy, legionista, jeden z najbliższych współpracowników Józefa Piłsudskiego, minister spraw wojskowych RP, Komendant Główny ZWZ, Wódz Naczelny Polskich Sił Zbrojnych.

Więcej informacji:

Liczba wejść: 41853, od Data publikacji 06.10.2019
do góry