Kalendarium

12 października 1939 roku Adolf Hitler podpisał dekret o utworzeniu (z dniem 26 października) Generalnego Gubernatorstwa – terytorium niewłączonego bezpośrednio do III Rzeszy, które miało być eksploatowane gospodarczo i stopniowo germanizowane.

Stolicą GG został Kraków.

Więcej informacji:

   
   
   
   
   
   
   

 

Polska 1939–1945. Straty osobowe i ofiary represji pod dwiema okupacjami, red. T. Szarota, W. Materski, Warszawa 2009

 

 

 

12 października 1980 roku na spotkaniu 105 delegatów środowisk nauczycielskich i akademickich w Gdańsku powołana została Krajowa Komisja Koordynacyjna Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

Więcej informacji:

www.encyklopedia-solidarnosci.pl/
Dokumenty władz NSZZ „Solidarność” 1981–1989, wstęp, wybór, oprac. J. Olaszek, Warszawa 2010
R. Terlecki, „Solidarność”. Dekada nadziei 1980–1989, Warszawa 2010
NSZZ „Solidarność” 1980–1989, tomy 2–7, Warszawa 2010

Liczba wejść: 36692, od Data publikacji 07.10.2019