Nawigacja

Kalendarium

13 października 1939 roku powstała podziemna Narodowa Organizacja Wojskowa – siła zbrojna Stronnictwa Narodowego w okupowanej Polsce.

Mimo że NOW nie podporządkowała się dowództwu ZWZ-AK, to uznawała zwierzchnictwo Naczelnego Wodza i rządu RP na uchodźstwie.

Więcej informacji:

 

 

13 października 1943 roku zwycięstwem wojsk niemieckich nad radziecko-polskimi zakończyła się bitwa pod Lenino – pierwsze poważne starcie, w którym uczestniczyła podporządkowana radzieckiemu dowództwu 1. Dywizja Piechoty im. Tadeusza Kościuszki gen. Zygmunta Berlinga.

Więcej informacji:

 

 

13 października 1982 roku podczas demonstracji w miesięcznicę wprowadzenia stanu wojennego Nowej Hucie został zastrzelony przez funkcjonariusza SB 20-letni robotnik Bogdan Włosik. Zdarzenie to miało miejsce poza rejonem manifestacji.

Więcej informacji:

 

 

13 października 1985 roku przebywający w więzieniu działacz opozycyjny Czesław Bielecki rozpoczął jedną z najdłuższych (11 miesięcy) w historii PRL głodówkę protestacyjną, podczas której był karmiony przymusowo.

Więcej informacji:

www.encyklopedia-solidarnosci.pl/
Dokumenty władz NSZZ „Solidarność” 1981–1989, wstęp, wybór, oprac. J. Olaszek, Warszawa 2010
R. Terlecki, „Solidarność”. Dekada nadziei 1980–1989, Warszawa 2010
NSZZ „Solidarność” 1980–1989, tomy 2–7, Warszawa 2010

 

 

13 października 1985 roku zmarł gen. Mieczysław Boruta-Spiechowicz, uczestnik m.in. wojny polsko-bolszewickiej i wojny obronnej 1939 roku, opozycjonista w PRL, współzałożyciel Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Kawaler Orderu Virtuti Militari i siedmiokrotnie Krzyża Walecznych.

Więcej informacji:

 

 

13 października 2001 roku zmarł Janusz Szpotański, poeta, satyryk, tłumacz, szachista, opozycjonista, więzień polityczny w PRL. Autor m.in. satyrycznej opery wyszydzającej Władysława Gomułkę Cisi i gęgacze.

Więcej informacji:

K. Rokicki, Literaci. Relacje między literatami a władzami PRL w latach 1956–1970, Warszawa 2011

Liczba wejść: 37632, od Data publikacji 08.10.2019
do góry