Nawigacja

Kalendarium

14 października 1942 roku powstała Ukraińska Powstańcza Armia. Celem UPA było utworzenie niepodległego, czystego etnicznie państwa ukraińskiego, dlatego dopuszczała się masowych zbrodni na Polakach na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej.

Więcej informacji:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teki Edukacyjne IPN, Stosunki polsko-ukraińskie w latach 1939–1947, Warszawa 2002
Polska 1939–1945. Straty osobowe i ofiary represji pod dwiema okupacjami, red. T. Szarota, W. Materski, Warszawa 2009
 
 
 
 
14 października 1943 roku w niemieckim obozie zagłady w Sobiborze wybuchł bunt więźniów. Powstanie zostało stłumione, ale ok. 300 więźniom udało się uciec.

Więcej informacji:

Akcja Reinhardt. Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie, red. D. Libionka, Warszawa 2004
Teki Edukacyjne IPN, Zagłada Żydów polskich w czasie II wojny światowej, Warszawa 2005
Polacy i Żydzi pod okupacją niemiecką 1939–1945. Studia i materiały, red. A. Żbikowski, Warszawa 2006
Zagłada Żydów na polskich terenach wcielonych do Rzeszy, red. A. Namysło, Warszawa 2008

Liczba wejść: 37624, od Data publikacji 09.10.2019
do góry