Kalendarium

15 października 1941 roku w Generalnym Gubernatorstwie Niemcy wprowadzili karę śmierci dla Żydów opuszczających teren getta i Polaków udzielających Żydom schronienia.

Więcej informacji:

 

 

 

15 października 1955 r. jednostki Zastępczej Służby Wojskowej zostały przekształcone w Wojskowy Korpus Górniczy. 13 sierpnia 1949 r. minister obrony narodowej wydał rozkaz organizacyjny nr 036, na podstawie którego zorganizowano pierwsze cztery bataliony pracy, do których skierowano poborowych. Bataliony i wchodzący w ich skład żołnierze zostali skierowani do pracy m.in. w kopalniach węgla. Do wiosny 1950 r. powołano dziesięć batalionów pracy, które podporządkowano Dowództwu Okręgu Wojskowego nr V w Krakowie. W kwietniu 1951 r. bataliony pracy funkcjonujące w ramach Zastępczej Służby Wojskowej (ZSW), podporządkowano organizacyjnie Powszechnej Organizacji "Służba Polsce", a poprzez jej komendanta głównego ministrowi obrony narodowej. Jesienią 1951 r. minister obrony narodowej wydał kolejny rozkaz, na mocy którego przy Komendzie "SP" powołano Kierownictwo Jednostek ZSW. Pod koniec 1953 r. w górnictwie pracowało już 26 000 żołnierzy zgrupowanych w 26 batalionach. W 1955 r. na skutek rozwiązania "SP" jednostki ZSW zostały na mocy uchwały Prezydium Rządu nr 815 z 15 października 1955 r. przekształcone w Wojskowy Korpus Górniczy podległy ministrowi górnictwa. Od 1 stycznia 1956 r. jednostki podporządkowane WKG zaczęto nazywać Wojskowymi Batalionami Górniczymi (WBG). Jesienią rozpoczął się proces stopniowej likwidacji WBG, który został ostatecznie zakończony w listopadzie 1959 r. W latach 1949–1959 do pracy w kopalniach węgla skierowano łącznie ok. 200 tys. poborowych.

Więcej informacji:

„Zwyczajny” resort. Studia o aparacie bezpieczeństwa 1944–1956, red. K. Krajewski, T. Łabuszewski, Warszawa 2005

 

 

4 września 1890 roku urodził się Michał Rola-Żymierski, legionista, generał brygady Wojska Polskiego, w 1927 roku za nadużycia finansowe zdegradowany do stopnia szeregowego, agent sowiecki, działacz komunistyczny, dowódca Armii Ludowej, członek PKWN, marszałek PRL, minister obrony narodowej.

Więcej informacji:

Władza w PRL. Ludzie i mechanizmy, red. K. Rokicki i R. Spałek, Warszawa 2011

Liczba wejść: 41501, od Data publikacji 10.10.2019