Kalendarium

16 października 1978 roku kardynał Karol Wojtyła, arcybiskup metropolita krakowski został wybrany na papieża. Przyjął imię Jan Paweł II.

Nominację społeczeństwo polskie przyjęło z entuzjazmem i nadzieją, natomiast władze komunistyczne – z niepokojem.

Więcej informacji:

 
 
   
   
   

 

Liczba wejść: 35401, od Data publikacji 11.10.2019