Kalendarium

18 października 1918 roku powstała Rada Narodowa Śląska Cieszyńskiego

Więcej informacji:

 

 

18 października 1944 roku tuż po wyborze na komendanta głównego Narodowych Sił Zbrojnych, został zastrzelony płk Stanisław Nakoniecznikoff-Klukowski. Powodem zabójstwa był prawdopodobnie forsowany przez niego plan podporządkowania NSZ Armii Krajowej.

Więcej informacji:

 

 

18 października 1981 roku minister obrony narodowej i premier PRL, gen. Wojciech Jaruzelski został I sekretarzem KC PZPR. Dzięki temu skupił w swym ręku najważniejsze stanowiska w państwie i mógł przystąpić do siłowej rozprawy z Solidarnością – 13 grudnia wprowadził stan wojenny.

Więcej informacji:

www.encyklopedia-solidarnosci.pl/
Władza w PRL. Ludzie i mechanizmy, red. K. Rokicki i R. Spałek, Warszawa 2011

Liczba wejść: 35141, od Data publikacji 13.10.2019