Kalendarium

20 października 1947 roku przywódca PSL Stanisław Mikołajczyk w obawie przed aresztowaniem przez komunistów rozpoczął potajemną ucieczkę z kraju.

  • Stanisław Mikołajczyk
    Stanisław Mikołajczyk

Więcej informacji:

S. Korboński, W imieniu Rzeczypospolitej..., Warszawa 2009

 

 

 

20 października 1982 roku Tymczasowa Komisja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność” podjęła decyzję o rozpoczęciu strajku generalnego wiosną 1983 roku.

Więcej informacji:

Dokumenty władz NSZZ „Solidarność” 1981–1989, wstęp, wybór, oprac. J. Olaszek, Warszawa 2010
 

Liczba wejść: 35992, od Data publikacji 15.10.2019