Kalendarium

22 października 1939 roku na okupowanych terenach wschodniej Polski władze sowieckie zorganizowały sfałszowane wybory do zgromadzeń ludowych tzw. Zachodniej Białorusi i Ukrainy.

Ich konsekwencją było włączenie wschodnich województw RP do ZSRR.

Więcej informacji:

 

 

 

22 października 1948 roku zmarł August Hlond, prymas Polski (1926–1948). W czasie II wojny światowej, przebywając na Zachodzie, informował opinię publiczną o zbrodniach niemieckich. Po wojnie na nowo organizował życie kościelne w kraju.

Więcej informacji:

J. Żaryn, Kościół w PRL, Warszawa 2004
Operacja: zniszczyć Kościół, red. F. Musiał, J. Szarek, Kraków 2007
Kościół katolicki w czasach komunistycznej dyktatury. Między bohaterstwem a agenturą. Studia i materiały, red. R. Terlecki, ks. J. Szczepaniak, Kraków 2007
W obronie Ojczyzny i Kościoła. Komunistyczna bezpieka wobec biskupów polskich, red. ks. J. Marecki, F. Musiał, Kraków 2008
Niezłomni ludzie Kościoła – sylwetki, red. J. Żaryn, Kraków 2011

 

Liczba wejść: 41931, od Data publikacji 17.10.2019