Kalendarium

24 października 1942 roku w odwecie za egzekucję 50 więźniów Pawiaka oddział Gwardii Ludowej dokonał pierwszego zamachu bombowego na warszawski Café Club, lokal rozrywkowy przeznaczony tylko dla Niemców.

Więcej informacji:

 

 

 

24 października 1956 roku podczas wiecu na pl. Defilad w Warszawie Władysław Gomułka wygłosił przemówienie, w którym potępił stalinizm i politykę poprzednich władz. Zapowiedział demokratyzację systemu i umiarkowane reformy.

Więcej informacji:

   
   

 

 

 

 

24 października 1980 roku Sąd Wojewódzki w Warszawie zarejestrował NSZZ „Solidarność”, dokonując przy tym samowolnych zmian w statucie związku. Skreślono zapisy dotyczące prawa do strajku, a dopisano uznanie przez „Solidarność” kierowniczej roli PZPR.

Więcej informacji:

 

S. Krzyżanowska, W. Trębacz, Narodziny Solidarności. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy 1980–1981. Materiały edukacyjne dla nauczyciela i ucznia – wszystkie poziomy kształcenia, Wrocław 2011

Liczba wejść: 44474, od Data publikacji 19.10.2019