Kalendarium

25 października 1987 roku na wspólnym posiedzeniu Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej „Solidarności” i Tymczasowej Rady NSZZ „Solidarność” powołano nowe kierownictwo Związku – Krajową Komisję Wykonawczą.

Jej przewodniczącym został Lech Wałęsa.

Więcej informacji:

www.encyklopedia-solidarnosci.pl/
Dokumenty władz NSZZ „Solidarność” 1981–1989, wstęp, wybór, oprac. J. Olaszek, Warszawa 2010
R. Terlecki, „Solidarność”. Dekada nadziei 1980–1989, Warszawa 2010
NSZZ „Solidarność” 1980–1989, tomy 2–7, Warszawa 2010

Liczba wejść: 42292, od Data publikacji 20.10.2019