Kalendarium

26 października 1939 roku wszedł w życie dekret Adolfa Hitlera o utworzeniu Generalnego Gubernatorstwa dla okupowanych ziem polskich.

Było to terytorium niewłączone bezpośrednio do Rzeszy, które miało być eksploatowane gospodarczo i stopniowo germanizowane. Stolicą GG został Kraków. Gubernatorem Generalnym był Hans Frank.

Więcej informacji:

   
   
   
   
   
   
   
   

    

Polska 1939–1945. Straty osobowe i ofiary represji pod dwiema okupacjami, red. T. Szarota, W. Materski, Warszawa 2009

 

 

26 października 1945 roku Bolesław Bierut wydał dekret o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze miasta stołecznego Warszawy. Na jego mocy wywłaszczono kilkanaście tysięcy właścicieli nieruchomości, w których posiadanie weszła gmina.

Więcej informacji:

J. Kaliński, Gospodarka w PRL, Warszawa 2012

 

 

26 października 1956 roku po dojściu do władzy Władysława Gomułki prymas Stefan Wyszyński został zwolniony z internowania. Jego uwolnienie nastąpiło na fali odwilży październikowej i miało wskazywać na zmianę polityki władz wobec Kościoła katolickiego.

Więcej informacji:

   
   

Teki Edukacyjne IPN, Prymas Tysiąclecia – Kardynał Stefan Wyszyński, Warszawa 2003
J. Żaryn, Kościół w PRL, Warszawa 2004
W obronie Ojczyzny i Kościoła. Komunistyczna bezpieka wobec biskupów polskich, red. ks. J. Marecki, F. Musiał, Kraków 2008
Kościół i Prymas Stefan Wyszyński 1956–1966, red. A. Dziurok, W. J. Wysocki, Katowice–Kraków 2008
Niezłomni ludzie Kościoła – sylwetki, red. J. Żaryn, Kraków 2011

 

 

26 października 1983 roku w Paryżu na konferencji „Nauka i pokój” Czesław Miłosz odczytał list Lecha Wałęsy, w którym przewodniczący Solidarności prosił laureatów Nagrody Nobla o zaapelowanie do władz PRL o uwolnienie więźniów politycznych i rozpoczęcie dialogu ze społeczeństwem.

Więcej informacji:

 

 

Liczba wejść: 40803, od Data publikacji 21.10.2019