Kalendarium

11 stycznia 1949 roku urodził się Bogdan Borusewicz, członek Komitetu Obrony Robotników, działacz Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża,

w sierpniu 1980 roku jeden z organizatorów strajku w Stoczni Gdańskiej, po wprowadzeniu stanu wojennego organizator podziemnych struktur "Solidarności", w III RP m.in. Marszałek Senatu.

Więcej informacji:

Bogdan Borusewicz (fot. z AIPN)

"Encyklopedia Solidarności"

Liczba wejść: 19661, od Data publikacji 10.01.2019