Nawigacja

Kamienie Pamięci – III edycja – historie żołnierzy wyklętych

Projekt: „ Żołnierz Wyklęty- Zbigniew Rostek”

  • Zbigniew Rostek (fot. nr 1)
    Zbigniew Rostek (fot. nr 1)
  • Uczestnicy projektu (fot. nr 2)
    Uczestnicy projektu (fot. nr 2)
  • Artykuł z Gazety Pomorskiej poświecony Zbigniewowi Rostkowi (fot. nr 3)
    Artykuł z Gazety Pomorskiej poświecony Zbigniewowi Rostkowi (fot. nr 3)

1.      Bohater projektu: Zbigniew Rostek [fot.1]

Nasz bohater urodził się we Lwowie  w 1930 r.  W czasie wojny został wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec. Gdy wojna się skończyła, Rostek nie zamierzał wracać do Polski. Czuł nad Polską sowieckie zagrożenie i postanowił walczyć z komunistami. Niestety, nie mógł być żołnierzem - był za młody. Gdy dostał się do amerykańskiej strefy okupacyjnej Berlina,  został zwerbowany jako agent CIC (Counterintelligence Corps).Przewoził do Polski ulotki i biuletyny. Prawdopodobnie pomyślnie przekroczył granicę 6 razy. Za siódmym razem wpadł. Postawiono mu zarzut szpiegostwa, ale dzięki interwencji polskiego Konsulatu został wypuszczony, lecz musiał podpisać zobowiązanie, że nigdy nie będzie przekraczał granic. Powrócił do Gniewkowa, gdzie przeprowadziła się jego rodzina po wojnie. Zbigniew Rostek założył siatki w Gniewkowie, Toruniu i Aleksandrowie Kujawskim. Zwerbował do nich  wielu młodych ludzi, których zadaniem było kolportowanie nielegalnych ulotek przywiezionych z Niemiec. W archiwach IPN zachowała się jedna z sześciuset ulotek, które propagowali ludzie Rostka. 5 grudnia 1951r. Zbigniewa Rostka aresztowano w Toruniu w domu przy ulicy Słowackiego 59. 11 września 1951 r. Wojskowy Sąd Rejonowy w Bydgoszczy skazał Zbigniewa Rostka na 15 lat więzienia a jego siostrę Wandę, na cztery lata za niepoinformowanie o działalności  brata. Sprawa dla rodziny Rostek zakończyła się tragicznie. Wanda Rostek zmarła w bliżej niewyjaśnionych okolicznościach w więzieniu w Grudziądzu w 1952. Dwa tygodnie po osadzeniu Zbigniewa Rostka w więzieniu w Bydgoszczy wznowiono postępowanie przeciwko niemu. Powodem był plan ucieczki jego i skazanych kolegów z więzienia. 22 stycznia 1952 r. WSR w Bydgoszczy skazał Rostka na karę śmierci. 10 marca 1952 r. wyrok wykonano [fot.3]. Zbigniew Rostek został pochowany na cmentarzu przy ulicy Kcyńskiej w Bydgoszczy.

2. Autorzy: Członkowie koła „Łowcy historii”: Wojciech Czajkowski, Patrycja Grzegorska, Miłosz Kowalczyk,  Kacper Kurtys, Bartłomiej Maciejewski, Miłosz Rekowski, Opiekun: mgr Elżbieta Stefańska [fot.2]

Adres do korespondencji: Publiczne Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego, ulica Chopina 24, 87-700 Aleksandrów Kujawski

Telefon szkoły: 542822013

2.      Opis podjętych działań:

Dzięki pomocy koordynatorów projektu z Instytutu Pamięci Narodowej wytypowaliśmy Zbigniewa Rostka, który działał na terenie Gniewkowa, Aleksandrowa i Torunia. Spotkaliśmy się z wieloma osobami, które albo znały bohatera, albo członków jego grupy, ale oficjalnie nie chcieli z nami współpracować. O wielu sprawach dowiedzieliśmy się nieoficjalnie. Nie udzielono nam zgody na przeprowadzenie oficjalnych wywiadów(…). Najlepiej stosunek do tematu charakteryzuje wypowiedź siostrzenicy bohatera „My wiemy, jaki był nasz wujek i co zrobił dla Polski, to nam wystarczy”. Z wypowiedzi innych osób przebrzmiewała gorycz. Grupę Rostka nie tylko dotknęły wyroki więzienia. Ich bliscy do dnia dzisiejszego w mniejszym lub większym stopniu czują się represjonowani, a Ci, którzy należeli do grupy, milczą, choć czasem wspominają, „do dziś nie mogę słuchać tej melodii, bo podczas jej słuchania mnie aresztowano”. Wyjątek stanowiła najmłodsza siostra bohatera (…), która nie tylko podzieliła się z nami wiadomościami na temat brata, pokazała pamiątki, jakie posiada, opowiedziała o swoim aresztowaniu, stosunku matki do tego, co spotkało jej rodzinę, reakcjach na prześladowania ze strony UB (…). Ponieważ bohater jest postacią nam wyjątkowo bliską i imponuje nam jego postawa, postanowiliśmy z jego życiem i dokonaniami zapoznać nasze pokolenie, dlatego w oparciu o uzyskane informacje:

Zrobiliśmy film, który umieściliśmy pod adresem: http://www.youtube.com/watch?v=PF2OkVlfASA&hd=1  - 28.03.2012

Założyliśmy stronę poświęconą bohaterowi - http://lowcyhistorii.ubf.pl/news.php - 6.03. 2012

Odwiedziliśmy dwie szkoły podstawowe (2.03.2012 -Szkołę Podstawową nr 1; 12.03.2012 Szkołę Podstawową nr 3), które znajdują się w Aleksandrowie Kujawskim i na spotkaniach z uczniami klas szóstych zaprezentowaliśmy naszego bohatera. Każdą wizytę kończyliśmy quizem. Po wizycie w szkołach zostawialiśmy gazetki, gazetę poświęconą bohaterowi oraz plakaty.

O podjętych  przez nas działaniach napisaliśmy artykuł i umieściliśmy go na stronie naszej szkoły - www.szkosal.pl

3.      Wrażenia z realizacji projektu:

Projekt pozwolił nam poznać „pokolenie pokolumbowe”, ludzi zbyt młodych, by walczyć podczas II wojny światowej, a jednocześnie na tyle dojrzałych by czuć, że „ Polska jest w niewoli sowieckiej, że ma narzucony rząd, że w kraju nie ma demokracji.”( tak mówił o grupie Tadeusz Ćwikliński, kolega z konspiracji Zbigniewa Rostka). Największy problemem przy realizacji tego projektu to odmowa współpracy ze strony rodzin grupy Rostka.

Liczba wejść: 67433, od Data publikacji 22.02.2013
do góry