Nawigacja

Kamienie Pamięci – III edycja – historie żołnierzy wyklętych

Projekt: „Zwykły bohater” - Jan Libront

  • Jan Libront z wnuczką (fot. nr 1)
    Jan Libront z wnuczką (fot. nr 1)
  • Postanowienie sądu w sprawie Jana Libronta (I)
    Postanowienie sądu w sprawie Jana Libronta (I)
  • Postanowienie sądu w sprawie Jana Libronta (II)
    Postanowienie sądu w sprawie Jana Libronta (II)

1. Bohater projektu:

Jan Libront [fot.1], urodzony 14 kwietnia 1929 w miejscowości Biesna. Jan Libront działał w organizacji antykomunistycznej Międzymorze oraz WiN w latach 1946-1954, działalność członków organizacji dotyczyła woj. małopolskiego i polegała na rozbrajaniu członków MO, ORMO, działaczy partyjnych oraz urzędników państwowych a także napadaniu i rabowaniu spółdzielni samopomocy chłopskiej. Dowódcą grupy był Franciszek Solorz –ps. Puszczyk. Libront otrzymał wyrok więzienia, w którym do amnestii przebywał ponad 5 lat.

2. Autorzy:

Marek Bednarz, Nawodna.

3. Opis wykonanych działań:

Na podstawie rozmowy z Panem Janem Libronetem, którą przeprowadziła jego wnuczka Ewa Michalczyszyn, została wykonana praca pisemna przedstawiająca jego losy w czasie działalności w podziemiu niepodległościowym. W szkole z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych nauczyciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie przedstawili uczniom informacje o Żołnierzach Wyklętych, na gazetce szkolnej wywieszone zostały informacje przypominające o tym okresie historii. W celu upamiętnienia na placu apelowym wywieszone zostały flagi narodowe. W planach jest natomiast publikacja informacji o Janie Libroncie w Roczniku Chojeńskim lub Gazecie Chojeńskiej. Pan Libront ze względu na zły stan zdrowia niechętnie wracał pamięcią do tamtych czasów, dlatego trudno nam jest uhonorować Go publicznie.

4. Wrażenia z realizacji projektu:

Problem największy polegał na trudności w komunikacji z Panem Janem Librontem, któremu z powodu bolesnych wspomnień trudno było wracać pamięcią do tamtych czasów. Zaufaniem obdarzył wnuczkę, nie było szans na rozmowę z osobą spoza grona rodziny. Trudności tym samym polegać będą na uhonorowaniu Pana Libronta, który jest bardzo skromną osobą.

Liczba wejść: 65150, od Data publikacji 27.02.2013
do góry