Nawigacja

Kamienie Pamięci – III edycja – historie żołnierzy wyklętych

Projekt: „Nie doczekałem się Andersa” por. Jan Zadrosz ps. ”Fajkowski” 1900 – 1968.

  • Uczestnicy projektu (fot. nr 1)
    Uczestnicy projektu (fot. nr 1)
  • Uczestnicy projektu (fot. nr 2)
    Uczestnicy projektu (fot. nr 2)

1.Bohater projektu:

Jan Zadrosz ps. „Fajkowski” był synem  Leona i Wiktorii z domu Wiewiórowskiej, urodził się 24 czerwca 1900 roku w Sosnowcu, ukończył tam szkołę rosyjską. W 1915r. wyjechał do Niemiec. Do 1918 r. pracował w fabryce zbrojeniowej. W 1918r. wstąpił do 8 pp Legionów, w listopadzie przeniesiony służbowo do Częstochowy brał udział w rozbrajaniu Niemców. W połowie XI 1918r. powołany został do pierwszej kompanii pierwszego batalionu Polskich Sił Zbrojnych. Pozostał w nowo utworzonym 27 pp w Częstochowie  – służył w I Kompanii  por. Gniazdowskiego i z tą kompanią wyjechał na front czeski, a później został przetransportowany do Wilna pod dowództwem gen. Leona Piotra  Berbeckiego. Następnie brał udział w walce o Kijów. Rannego zwolniono z wojska 9 kwietnia 1921r. Już w maju uczestniczył w III powstaniu śląskim, walcząc w pp Tarnogórskiej. Powtórnie ranny leczył się w szpitalu w Lublińcu, a następnie powrócił do Częstochowy. W 1921r. brał udział w III powstaniu śląskim.  W 1924r. wyjechał do Francji  i tam pracował w fabryce. W 1932r. wrócił do Polski. Po powrocie kupił plac w Częstochowie przy ul. Olszowej 38/44 i wybudował tam dom. Do 1939r. pracował jako magazynier w Hucie Raków w Częstochowie.  We wrześniu 1939r. został wcielony do 74 pp lublinieckiego, kampanię skończył w Kowlu. Zaprzysiężony do PZW w 1940 r. pełnił funkcję drużynowego placówki 111 Polskiego Związku Wolności, która  w 1943r.weszła w skład AK.  Brał udział, wraz ze swoimi dwoma synami w powstaniu warszawskim. W październiku 1945 r. ujawnił się przed komisją likwidacyjną w Częstochowie. W VII 1945 r. wstąpił do KWP zwerbowany przez por. Jerzego Jasińskiego „Janusza”. 31.12.1946 r. aresztowano Jana Zadrosza „Fajkowskiego” - aresztowań dokonywali funkcjonariusze WUBP z Łodzi i PUBP z Częstochowy. W procesie z 1947 r. skazano go na 7 lat więzienia. Więziony był w Rawiczu i we Wronkach. Po śmierci żony, która osierociła sześcioro dzieci, w 1949 r. został zwolniony. Zmarł 19 VIII 1968 r. w Częstochowie. Pochowany został w grobie rodzinnym na Cmentarzu Rakowskim  przy ul. Palmowej 22, kwatera V.

2. Autorzy:

Maria Antos, Martyna Oziembała, Magdalena Cudna, Natalia Litkowicz, Mateusz Adamczuk [fot.1], opiekun projektu: mgr Joanna Piątkowska. Gimnazjum nr 18 Z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza Wielkiego ul. Władysława Orkana 95/109, 42-200 Częstochowa.

3. Opis podjętych działań:

Jednym z celów, przyświecających organizatorom projektu jest aktywizacja młodzieży do działań, mających za zadanie upamiętnienie wybranej postaci. Podjęliśmy w związku z tym następujące działania:

1. Przygotowaliśmy i zaprezentowaliśmy audycję radiową w szkolnym radio oraz wystawę  z okazji Dnia Żołnierzy Wyklętych, podczas której opowiedzieliśmy o Konspiracyjnym Wojsku Polskim, jego twórcy – Stanisławie Sojczyńskim „Warszycu” oraz o bohaterze naszego projektu – Janie Zadroszu „Fajkowskim” [fot.2],

2. Podsumowanie naszego projektu umieściliśmy na stronie internetowej naszej szkoły http://gim18czest.edupage.org

3. Zwróciliśmy się do Wydziału Ochrony Środowiska UM w Częstochowie o włączenie grobu Jana Zadrosza „Fajkowskiego” do ewidencji Miejsc Pamięci w Częstochowie oraz o wyrażenie zgody na objęcie przez naszą szkołę  tego grobu społecznym patronatem,

4. Nawiązaliśmy kontakt z „Gazetą Częstochowską”, w której dzięki uprzejmości  Redaktor Naczelnej Urszuli Giżyńskiej mogliśmy zaprezentować postać bohatera naszego projektu,

5. Wspólnie z Samorządem Szkolnym planujemy w Dniu Ziemi zasadzić w szkolnym arboretum Drzewko Pamięci dla uczczenia pamięci Jana Zadrosza. W uroczystości uczestniczyć będą zaproszeni goście, w tym Przewodniczący Rady Miasta.
4. Wrażenia z realizacji projektu: Wspólnie doszliśmy do wniosku, że te kilka miesięcy przygotowań, poszukiwań, spotkań z ciekawymi ludźmi, wizyt w bibliotekach, Ośrodku Dokumentacji Dziejów Częstochowy, w Urzędzie Stanu Cywilnego, na Cmentarzu Rakowskim czy przy domu naszego bohatera, sporządzania dokumentacji fotograficznej i  rysunków było dla nas wspaniałą lekcja historii.

Liczba wejść: 64233, od Data publikacji 27.02.2013
do góry