Nawigacja

Kamienie Pamięci – III edycja – historie żołnierzy wyklętych

Projekt: „Żołnierze Wyklęci na Ziemi Gryfickiej” - Mieczysław Wasąg, Józef Jarocki, Andrzej Kiszka

  • Uczestnicy projektu (fot. nr 1)
    Uczestnicy projektu (fot. nr 1)
  • Plakat okolicznosciowy, , autor Grzegorz Kwiatkowski
    Plakat okolicznosciowy, , autor Grzegorz Kwiatkowski

1. Bohater projektu:

Mieczysław Wasąg [zał.1]: urodził się: prawdopodobnie w 1930 roku w Wilnie. Pochodził z rodziny, która aktywnie brała udział w działaniach AK na wileńszczyźnie, sam należał do harcerstwa i brał czynny udział w działalności konspiracyjnej. Zostaje aresztowany w trakcie próby kupna broni (jak później się okazało został zdradzony przez donosiciela NKWD). Osadzony w więzieniu wraz z członkami AK. Po opuszczeniu więzienia udaje się na tzw. Ziemie Odzyskane, gdzie wstępuje do Szkoły Wojskowej w Koszalinie. Awansuje i zostaje dowódcą Brygady Wojsk Obrony Powietrznej Kraju w Gryficach. Obecnie jest aktywnym członkiem Związku Żołnierzy AK.

Józef Jarocki [zał.2]: urodził się 26 lipca 1925 roku we wsi Joducie (obecnie Białoruś). Członek AK na terenie Lidy, brał udział w operacji Ostra Brama, po jej fiasku wrócił do rodzinnej wsi, gdzie ścigany był przez NKWD. Ukrywał się w leśnym schronie, nie rezygnując z dalszych akcji przeciwko sowietom. Brał między innymi udział w próbie odbicia aresztowanych żołnierzy AK. Zmarł w maju 2011 roku, pochowany został z honorami w Gryficach. Udział w uroczystości pogrzebowej wzięły dwa poczty Sztandarowe Gimnazjum nr 1 w Gryficach. 

Andrzej Kiszka [zał.3]:urodził się prawdopodobnie w 1922 roku. Był żołnierzem Batalionów Chłopskich, AK, ukrywał w trakcie okupacji Żydów, uczestniczył w wielu akcjach zbrojnych polskiego podziemia, brał aktywny udział w walce z sowieckim okupantem. Po zastrzeleniu sowieckiego konfidenta, ukrywał się w leśnym bunkrze. Aresztowany  31 grudnia 1961 roku skazany został na dożywotnie więzienie, zmienione na 15 lat więzienia. Wychodzi w 1971 roku na skutek amnestii. Do dziś walczy o przywrócenie mu honorów żołnierza i kasacji dawnego wyroku. Obecnie mieszka w Gminie Radowo Małe ma dziś 90 lat.

2. Autorzy projektu:

Bartłomiej Tęcza, Luiza Terka, Paulina Kokiel, Martyna Poniewozik. Opiekun projektu: Jacek Lew.

Gimnazjum nr  im. Żołnierzy Armii Krajowej w Gryficach, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 72 – 300 Gryfice.

3. Opis podjętych działań:

Realizacje projektu rozpoczęliśmy od zebrania materiałów dotyczących Żołnierzy Wyklętych. W celu odnalezienia członków podziemia niepodległościowego w Gryficach lub wspomnień o nich opublikowaliśmy w lokalnej prasie zaproszenie do mieszkańców o współpracy przy realizacji projektu. Kolejnym naszym krokiem, było zorganizowanie lekcji historii dla uczniów naszej szkoły dotyczącej Żołnierzy Wyklętych. W Gazecie Gryfickiej ukazał się napisany przez nas artykuł, który umieszczony został na stronie Internetowej. W dalszej kolejności podjęliśmy się realizacji zadania tj. opisania historii Żołnierzy Wyklętych – Mieczysława Wasąga, Andrzeja Kiszki i Józefa Jarockiego. Opisaliśmy ich los, przeżycia i opublikowaliśmy je na łamach Gazety Gryfickiej. Wszystkie artykuły jakie ukazały się w Gazecie Gryfickiej umieszczone zostały przez nas na gazetce szkolnej. Były one czytane i komentowane przez uczniów naszej szkoły. Na stronie Internetowej Szkoły powstał specjalny link poświęcony Żołnierzom Wyklętym, w którym umieszczone zostały artykuły i inne zdobyte przez nas informacje. Strona uzupełniona została przez nas zdobytymi materiałami np. fragmentem wywiadu TVN z Panem Andrzejem Kiszką, którego można wysłuchać. Pod naszym wpływem Samorząd Uczniowski zorganizował gazetkę ścienną z okazji zbliżającego się Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych. Na Facebooku systematycznie umieszczaliśmy zdobyte materiały i informacje poświęcone Żołnierzom Wyklętym. Były one szeroko komentowane, przez uczniów naszej szkoły jak i spoza niej.Razem z klasą I B, pod opieką Pana Jacka Lew w celu uczczenia Pamięci Żołnierzy Wyklętych wybraliśmy się 28 II 2012 r. na Cmentarz, aby złożyć hołd bohaterom [fot.1]. Nasze wyjście odbiło się szerokim echem wśród lokalnej społeczności. 1 marca 2012 r. zorganizowaliśmy Szkolny Konkurs Wiedzy na temat AK i Żołnierzy Wyklętych. Każdy z nas miał przygotować 10 pytań. W konkursie wzięło udział 36 uczniów. Najlepszych 8 uczniów zostało wyróżnionych nagrodami książkowymi. Nagrody zostały zafundowane przez Pana Jacka Lew – opiekuna projektu. Relacja z konkursu ukazała się w Gazecie Gryfickiej.

Instytucje i osoby wspomagające realizacje projektu:

 W trakcie realizacji projektu współpracowaliśmy przede wszystkim z Redakcją Gazety Gryfickiej, która w swoim tygodniku zamieszczała zebrane przez nas informacje. Współpraca ta umożliwiła nam dotarcie do jak największej liczby odbiorców. W trakcie zbierania materiałów i dodatkowych w informacji nawiązaliśmy również kontakt ze stowarzyszeniem skupiającym organizacje patriotyczne w Szczecinie – Narodowy Szczecin. Dzięki uprzejmości ich członków mogliśmy opracować historię Pana Andrzeja Kiszki, ponieważ udostępnili nam materiały niezbędne do pracy. Duże podziękowania należą się również dla Pana Waldemara Jarockiego, który przekazał nam wspomnienia swojego ojca. Pan Józef Jarocki to zmarły przyjaciel szkoły, który przyczynił się w dużej mierze do nadania naszej szkole imienia i sztandaru Żołnierzy Armii Krajowej.

4. Wrażenia z realizacji projektu:

W trakcie realizacji projektu największą trudność sprawiło nam odnalezienie osób bądź wspomnień o nich, związanych z Ziemią Gryficką. Pierwszym bohaterem którego postanowiliśmy opisać był Pan Mieczysław Wasąg, dawny dowódca jednostki wojskowej w Gryficach. Na jego wspomnienia trafiliśmy już wcześniej w trakcie tworzenia publikacji – Historia Ziemi Gryfickiej napisanej przez uczniów Gimnazjum nr 1. Kolejną postacią opisaną przez nas był Pan Andrzej Kiszka, którego historię poznaliśmy dzięki uprzejmości Redaktora Gazety Gryfickiej, Pana Kazimierza Rymkiewicza. On właśnie skontaktował nas z Narodowym Szczecinem. Sam projekt wywołał bardzo dużą dyskusje wśród uczniów naszej szkoły jak i wśród mieszkańców Gryfic. Publikacje dotyczące Żołnierzy Wyklętych wzbudziły wiele pozytywnych emocji wśród naszych kolegów i koleżanek [fot.2]. Śmiało możemy stwierdzić, że szkoła żyła tym tematem przez cały okres realizacji projektu. Opublikowane artykuły w Gazecie Gryfickiej wywołały dyskusje w Gryficach na temat Żołnierzy Wyklętych, np. Radio Plus Gryfice 09 lutego 2012 r. wyemitowało audycje poświęconą Wyklętym. Pomysł projektu, jego temat jest znakomity. Ponieważ nasze działania podjęte w trakcie jego realizacji rozbudziły wśród mieszkańców Gryfic świadomość dotyczącą istnienia Żołnierzy Wyklętych, wzbudziła żywą dyskusje, a naszego nauczyciela zaczęto określać w Gryficach mianem Obrońcy Żołnierzy Wyklętych.                                                To określenie uważamy za nasz największy sukces.

Liczba wejść: 67844, od Data publikacji 27.02.2013
do góry