STAN WOJENNY - PUBLIKACJE

Mija 37. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w PRL. Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi publikacjami w formie elektronicznej.
  • Jarosław Neja, Grudzień 1981 roku w województwie katowickim - publikacja w formacie epub, mobi i pdf Jarosław Neja, Grudzień 1981 roku w województwie katowickim - publikacja w formacie epub, mobi i pdf Strajki załóg górnośląskich i zagłębiowskich zakładów pracy podjęte w grudniu 1981 r. zajmują wyjątkowe miejsce w ogólnopolskiej panoramie sprzeciwu i oporu społecznego wobec wprowadzenia przez władze PRL stanu wojennego.
  • Zbrodnie stanu wojennego – aspekty prawne - publikacja w formacie pdf Zbrodnie stanu wojennego – aspekty prawne - publikacja w formacie pdf Na książkę składa się 9 artykułów poprzedzonych wstępem, będących pokłosiem konferencji zorganizowanej przez Oddział IPN w Katowicach w dniach 13-14 grudnia 2016 r. Celem publikacji jest prezentacja wkładu pionu śledczego Instytutu Pamięci Narodowej w ściganie zbrodni komunistycznych, popełnionych w okresie stanu wojennego.
  • Stan wojenny - teka edukacyjna Stan wojenny - teka edukacyjna Polecamy tekę edukacyjną zawierającą materiały dla uczniów, dla nauczycieli, scenariusze lekcji, teksty źródłowe oraz bogaty materiał ikonograficzny. Wprowadzeniem do pakietu jest esej omawiający genezę i przebieg stanu wojennego, następnie zamieszczono biogramy ważniejszych postaci, słownik pojęć, tablicę synchronistyczną, kalendarium wydarzeń w Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek” w Katowicach i bibliografię.
  • Dziewięciu z Wujka Dziewięciu z Wujka Podczas pierwszych dni stanu wojennego siły milicyjne i wojskowe z użyciem broni palnej, środków chemicznych, armatek wodnych, czołgów oraz wozów bojowych spacyfikowały 12 strajkujących zakładów pracy, w tym kopalnię Wujek w Katowicach. Krwawe stłumienie górniczego protestu stało się najtragiczniejszym symbolem stanu wojennego. Zapraszamy do lektury broszury wydanej przez Instytut Pamięci Narodowej oraz Śląskie Centrum Wolności i Solidarności.
  • „Od niepodległości do niepodległości” - w sieci! „Od niepodległości do niepodległości” - w sieci! Zapraszamy do zapoznania się z elektroniczną wersją książki „Od niepodległości do niepodległości”, wydanej po raz pierwszy w 2010 roku, która ukazała się dotychczas w nakładzie 150 000 egz. i cieszy się niesłabnącym powodzeniem, zwłaszcza wśród maturzystów przygotowujących się do egzaminu z historii i nauczycieli.
  • Przed i po 13 grudnia. Państwa bloku wschodniego wobec kryzysu w PRL 1980–1982, t.1 (seria „Dokumenty”, t. 16) Przed i po 13 grudnia. Państwa bloku wschodniego wobec kryzysu w PRL 1980–1982, t.1 (seria „Dokumenty”, t. 16) Podstawowe wnioski, płynące z publikowanych dokumentów, są następujące: Związek Sowiecki najpóźniej w październiku 1980 r. przyjął za obowiazującą strategię polegającą na stanowczym odrzuceniu możliwości interwencji zbrojnej, natomiast na równoczesnym wywieraniu na przywódców PRL silnej presji, zmierzajacej do skłonienia ich do rozwiązania problemu „polskimi rękoma”.
  • Stan wojenny w Polsce 1981–1983 Stan wojenny w Polsce 1981–1983 pod red. Antoniego Dudka. Prezentowana książka, dzieło kilkunastu historyków IPN, jest próbą spojrzenia na stan wojenny z perspektywy regionalnej, umożliwiającej porównanie jego przebiegu w różnych częściach Polski.
  • Tadeusz Ruzikowski, "Stan wojenny w Warszawie i województwie stołecznym 1981–1983" - w formacie pdf, epub i mobi. Tadeusz Ruzikowski, "Stan wojenny w Warszawie i województwie stołecznym 1981–1983" - w formacie pdf, epub i mobi. Publikacja wpisuje się w coraz bardziej popularny nurt badań regionalnych. Autor przedstawia historię stanu wojennego (1981–1983) w Warszawie oraz byłym województwie stołecznym.
  • Jerzy Eisler, Polskie miesiące czyli kryzys(y) w PRL Jerzy Eisler, Polskie miesiące czyli kryzys(y) w PRL Książka prof. Jerzego Eislera jest efektem wieloletnich przemyśleń dotyczących specyficznego „polskiego kalendarza”, czyli wydarzeń, do których doszło w naszym kraju w czerwcu i październiku 1956 r., w marcu i sierpniu 1968 r., grudniu 1970 r., czerwcu 1976 r., sierpniu 1980 r. oraz grudniu 1981 r.
  • 14 dni pod ziemią. KWK »Piast« w Bieruniu. 14–28 grudnia 1981 roku 14 dni pod ziemią. KWK »Piast« w Bieruniu. 14–28 grudnia 1981 roku Publikacja pracowników Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach – Jarosława Neji i Andrzeja Sznajdera opowiada o najdłuższym strajku Grudnia 1981 r. – proteście górników kopalni „Piast” w Bieruniu.

Wybierz Strony