Nawigacja

"O tym nie można zapomnieć… – spotkania z osobami, które przeszły piekło obozów i deportacji podczas II wojny światowej". VIII edycja projektu. Rok szkolny 2017/2018

Czas realizacji: 20 września 2017 r. – 15 czerwca 2018 r.

  • Schody śmierci w byłym KL Mauthausen (fot. M. Foks)
    Schody śmierci w byłym KL Mauthausen (fot. M. Foks)

 

OPIS PROJEKTU I MATERIAŁY DO POBRANIA DLA NAUCZYCIELI

Harmonogram:

Termin

Działanie

 

Wrzesień 2017

 

 

 

Zgłaszanie się nauczycieli i uczniów do projektu poprzez przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej na adres: anna.klimowicz@ipn.gov.pl

Poszukiwanie kolejnych świadków historii – byłych więźniarek i więźniów obozów koncentracyjnych i deportowanych  – uzupełnianie bazy danych.

Wrzesień 2017

I etap szkolny konkursu regulamin
ogólnopolskiego konkursu recytatorsko-krasomówczego

W kręgu poezji Grażyny Chrostowskiej, lubelskiej przedstawicielki pokolenia Kolumbów

 – przeprowadzenie eliminacji szkolnych do 6.09.2017 i przesłanie drogą pocztową lub faxem karty zgłoszenia
o 13.10.2017.

Wrzesień 2017

22 września 2017 (piątek)

Lublin

 

Premiera filmu dokumentalnego o Grażynie Chrostowskiej, poetce rozstrzelanej w Ravensbrȕck oraz promocja książki Wiersze Grażyny Chrostowskiej w Muzeum Lubelskim
w Lublinie

Wrzesień 2017

29 września 2017

g. 11.00- 15.30

CE IPN „Przystanek Historia”

Warszawa

1. seminarium otwierające projekt:

wystąpienia reprezentantów instytucji współpracujących: UdsKiOR, Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych, Koła Ravensbrüczanek, Związku Sybiraków, Muzeum Więzienia Pawiak0; Stowarzyszenia Więźniów- Byłych Dzieci Hitlerowskich Obozów Koncentracyjnych.

Premiera filmu dokumentalnego o Grażynie Chrostowskiej, poetce rozstrzelanej w Ravensbrȕck oraz promocja książki Wiersze Grażyny Chrostowskiej wyd. Muzeum Lubelskie

Październik 2017 r.

18.10.2017 o godz. 11.00

  • Liceum Ogólnokształcące
    im. E. Konopczyńskiego

w Warszawie (woj. mazowieckie);

  • IV Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej
    w Lublinie (woj.. lubelskie)

II etap wojewódzki ogólnopolskiego konkursu recytatorsko-krasomówczego

W kręgu poezji Grażyny Chrostowskiej, lubelskiej przedstawicielki pokolenia Kolumbów

 

 

 

Październik 2017 r.

20 października (piątek) 2017 r.;

10.30 – 16.00

CE IPN „Przystanek Historia”

Udział w 2. seminarium na temat: Totalitaryzmy XX wieku
i ich konsekwencje społeczne
z udziałem historyków, świadków historii, nauczycieli, uczniów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, pracowników miejsc pamięci (przy okazji oprowadzenie po wystawie, wspólne obejrzenie fragmentów filmu dokumentalnego).

Październik 2017 r.

27 października

Zamek Lubelski w Lublinie

 

Finał ogólnopolskiego konkursu recytatorsko-krasomówczego

W kręgu poezji Grażyny Chrostowskiej, lubelskiej przedstawicielki pokolenia Kolumbów

Październik/listopad 2017 r.

Wizyta uczniów z nauczycielem w miejscu pamięci – przygotowanie relacji z tej wizyty, zgromadzenie
i przesłanie dokumentacji (zdjęć, kart zadaniowych
od uczniów) do koordynatora IPN. Przeprowadzenie przez nauczyciela w szkole cyklu lekcji nt obozów i łagrów
i przesłanie do koordynatora informacji zwrotnej
nt. scenariusza zajęć i materiałów do lekcji.

Listopad 2017

21-24 listopada 2017

CE IPN „Przystanek Historia”

 

 

 

Przygotowanie i przesłanie przez uczniów eseju nt.  Dlaczego pomimo upływu lat, wciąż mówi się o zbrodniach totalitaryzmów XX wieku? lub Społeczne konsekwencje II wojny światowej (esej w formie elektronicznej o objętości od 2 do 3 tys. znaków bez spacji) lub listu adresowanego do nieznanego ale żyjącego świadka historii.

 

Warsztaty dla uczniów i nauczycieli: Jak przygotować i przeprowadzić wywiad ze świadkiem historii? (2 x 2,5 godz. – część dotycząca komunikacji interpersonalnej
i część techniczna obejmująca wskazówki nagrywania wywiadu kamerą.)

Grudzień 2017

15 grudnia 2017 (piątek)

CE IPN „Przystanek Historia”

 

 

Spotkanie wigilijne przygotowane przez uczniów dla zaangażowanych w projekt świadków historii

 

 Styczeń 2018 r.

18-19 stycznia 2018 (czwartek-piątek)

CE IPN „Przystanek Historia”

 

 

3. seminarium nt. Jak i po co opowiadać
o tragediach II wojny światowej?
z udziałem psychologa, reżyserów filmów dokumentalnych, pracowników muzeów, świadków historii.

 

 

Luty, marzec, kwiecień 2018

 

Indywidualne spotkania uczniów ze świadkami historii – nagrywanie notacji;

Wizyta na Powązkach Wojskowych – posprzątanie terenu wokół pomnika i mogił.

opcjonalnie: opracowanie i wykonanie wystawy historycznej nt. Totalitaryzmy XX wieku i ich konsekwencje społeczne, którą uczniowie zaprezentują podczas seminarium. Wystawa powinna składać się z max. 5 paneli.

 

 

kwiecień 2018 - licealiści

maj 2018 - gimnazjaliści

 

Wyjazd do miejsca pamięci - byłego obozu w Ravensbrück z nagrodzonymi i wyróżnionymi
w VII edycji projektu

 

 

do końca kwietnia  2018

 

Opracowywanie materiałów. Prezentacja projektu w szkole – przesłanie relacji w formie elektronicznej
do koordynatorów oddziałowych – zdjęcia, wypowiedzi uczniów i nauczycieli;

 

 

do 12 maja 2018

 

Prezentacja projektu w szkole – przesłanie relacji w formie elektronicznej do koordynatorów oddziałowych – zdjęcia, wypowiedzi uczniów
i nauczycieli; zebranie i uporządkowanie relacji; prezentacja  organizowana przez Oddziały BEP. Wybór 1-3 zespołów do ogólnopolskiej prezentacji finałowej.

5 - 8 czerwca 2018

 

Ogólnopolska prezentacja finałowa w Warszawie

 

Liczba wejść: 4823, od Data publikacji 19.09.2017
do góry